Please select your page

Pakalpojumi

Uzņēmuma un projektu attīstība

 • Investīciju/biznesa plāna izstrāde un projekta kopsavilkuma sagatavošana;
 • Projekta biznesa, organizatoriskā un attīstības modeļa izstrāde;
 • Projekta maksimālās ekonomiksās efektivitātes noteikšana;
 • Mārketinga stratēģijas izstrāde un labāko pārdošanas tehniku identificēšana;
 • Biznesa/projekta sagatavošana pārdošanai, organizatoriskais un konsultatīvais atbalsts darījuma nodrošināšanai;
 • Projekta rezultātu monitorings, analīze un izvērtēšana;
 • Atbalsts jūsu biznesa noieta tirgus un darbības sfēru paplašināšanai / iespēja kļūt par nozīmīgu tirgus dalībnieku jomās, kas iepriekš jums nebija pieejamas.

 

Investīciju piesaiste. Biznesa darbības veida diferencēšana

 • Uņēmuma, biznesa un projekta finanšu konkurētspējas novērtēšana;
 • Iespējamo finansējuma avotu identificēšana;
 • Investīcīju piesaistes shēmas izstrāde ar mērķi attīstīt uzņēmuma/projekta esošo un stratēģisko darbību;
 • Sadarbības nodrošināšana ar privātajiem un pārvaldes sektora investoriem, pensijas, riska ieguldījuma, adrošināšanas un citiem fondiem.

 

Biznesa partneru un vadošo darbinieku identificēšana

 • Stratēģisko un ilgtermiņa partneru identificēšana un atlase;
 • Biznesa partneru identificēšana un atlase dažādos ģeogrāfiskajos reģionos;
 • Lietišķo kontaktu dibināšana un diplomātisku attiecību veidošana starp uzņēmumiem;
 • Atbalsts kopuzņēmumu veidošanā;
 • Biznesa tikšanos, konferenču un semināru organizēšana;
 • Vadošo darbinieku identificēšana un atlase;
 • Specializētu komandu atlase un veidošana reģionālajām pārstāvniecībām/departamentiem.

 

Konsultācijas. Biznesa administratīvo funkciju organizēšana. Risku pārvaldība

 • "Svaigu skats” uz Jūsu uzņēmuma/projekta potenciālajām un slēptajām iespējām;
 • Uzņēmuma ārējais menedžments un dažādas konsultācijas;
 • Risku identificēšana, samazināšana un pārvaldība;
 • Projektu menedžments;
 • Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi;
 • IT pakalpojumi, iekārtu un programmatūras noma, konsultācijas, „mākoņpakalpojumi”.

 

Royal Trust strādā ar uzņēmumiem,
kas vēlas sasniegt augstāku konkurētspēju un novitāti.

Rakstiet mums

×